Våra tjänster

Trädbeskärning & trädvård


Att beskära ett träd kan göras både av estetiska skäl men även vara nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Det finns olika typer av beskärning, vilken metod som används beror på vad målsättningen med beskärningen är och trädets placering, hälsa och storlek fastställer vilken typ av beskärning som bör göras eller om det till och med bör tas ned.  Trädfällning


Vi utför både enkel och avancerad trädfällning från mark men även så kallad sektionsfällning. Står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör markfällning omöjlig krävs det att trädet fälls i sektioner. Vilket innebär att man tar ned trädet bit för bit, utan fara för närmiljön.

  • Rådgivning
  • Trädfällning
  • Beskärning
  • Plantering
  • Kronstabilisering
  • Skogsarbete